default.aspx default.aspx

اپلیکیشن زاگرس

اپلیکیشن مخصوص سفارش سوخت توسط جایگاه داران از این پس به راحتی سفارش خود را در اپلیکیشن ثبت کنید و مراحل ثبت و ارسال را در اپلیکیشن زاگرس پیگیری کنید.

ثبت حواله

پیگیری

پرداخت

ثبت حواله

فقط کافی است سوخت را انتخاب کرده و میزان لیتر را وارد کرده و کلید ثبت را لمس کنید

پیگیری حواله

با یک نگاه میتوانید متوجه شوید درخواست شما در چه مرحله ای از روند ارسال است

ارتباط

میتوانید با مسئول ارسال حواله خود در ارتباط باشید

پرداخت

به راحتی میتوانید مشخصات پرداخت حواله را ثبت کنید